MAKROREGION POŁUDNIOWY
ZDOBYWA K3

Przejdź do strony

PODNOSI KOMPENETCJE PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDÓW GMIN I GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA ROZWÓJ OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3

dotyczy gmin powyżej 5 tys. tys. mieszkańców

Projekty realizowane na podstawie umów z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1: Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostępie do zatrudnienia , rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego

WSPARCIE SZKOLENIOWE JST
MAKROREGION POŁUDNIOWY

Przejdź do strony

PODNOSI KOMPENETCJE PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDÓW GMIN I GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA ROZWÓJ OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3

dotyczy gmin powyżej 5 tys. tys. mieszkańców

Projekty realizowane na podstawie umów z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1: Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostępie do zatrudnienia , rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego

WSPARCIE SZKOLENIOWE 0-3
MAKROREGION POŁUDNIOWY

Przejdź do strony

WSPARCIE SZKOLENIOWE DLA PODMIOTÓW NIEGMINNYCH MAKROREGIONU POŁUDNIOWEGO, KTÓRZY PLANUJĄ UTWORZENIE I PROWADZENIE INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

dotyczy gmin poniżej 5 tys. mieszkańców

Projekty realizowane na podstawie umów z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1: Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostępie do zatrudnienia , rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego

MAKROREGION POŁUDNIOWY
ZDOBYWA K3

Przejdź do strony

PODNOSI KOMPENETCJE PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDÓW GMIN I GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA ROZWÓJ OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3

dotyczy gmin powyżej 5 tys. tys. mieszkańców

Projekty realizowane na podstawie umów z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1: Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostępie do zatrudnienia , rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego

WSPARCIE SZKOLENIOWE JST
MAKROREGION POŁUDNIOWY

Przejdź do strony

PODNOSI KOMPENETCJE PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDÓW GMIN I GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ODPOWIEDZIALNYCH ZA ROZWÓJ OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3

dotyczy gmin powyżej 5 tys. tys. mieszkańców

Projekty realizowane na podstawie umów z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1: Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostępie do zatrudnienia , rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego

WSPARCIE SZKOLENIOWE 0-3
MAKROREGION POŁUDNIOWY

Przejdź do strony

WSPARCIE SZKOLENIOWE DLA PODMIOTÓW NIEGMINNYCH MAKROREGIONU POŁUDNIOWEGO, KTÓRZY PLANUJĄ UTWORZENIE I PROWADZENIE INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

dotyczy gmin powyżej 5 tys. tys. mieszkańców

Projekty realizowane na podstawie umów z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1: Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostępie do zatrudnienia , rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego