Dane Personalne

Dane Instytucji

Proszę zaznaczyć odpowiedzi opisujące Pana/Pani sytuację w chwili przystąpienia do projektu.

Pełnię funkcję wójta/burmistrza w gminie powyżej 5000 mieszkańcówJestem zatrudniony/a w jednostce samorządu gminnego w gminie powyżej 5000 mieszkańcówPosiadam mandat radnego w gminie powyżej 5000 mieszkańców
Uczestyniłem/am w szkoleniu z tego obszaru tematycznego dofinansowanego z EFS w okresie ostatnich 3 lat
Jestem osobą z niepełnosprawnością

Zapotrzebowanie obiadowe

MięsnyWegetariański

Czy posiada Pan/Pani szczególne potrzeby szkoleniowe, np. związane z niepełnosprawnością? Proszę wskazać jakie


Zostałem/am poinformowany/a, że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. 2016 poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji, monitorowania i ewaluacji w Projekcie.