WSPARCIE SZKOLENIOWE DLA PODMIOTÓW NIEGMINNYCH MAKROREGIONU POŁUDNIOWEGO

KTÓRZY PLANUJĄ UTWORZENIE I PROWADZENIE INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

Celem projektu jest umożliwienie min. 90% z pośród 327 osób (w tym 196 K), tj. 294 (w tym 176 K) przedstawicielom podmiotów niegminnych, którzy planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu 73 gmin makroregionu południowego (woj. małopolskie, opolskie, dolnośląskie, śląskie) poniżej 5 tys. mieszkańców nabycia lub zwiększenia kompetencji w zakresie tworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, w szczególności w zakresie dotyczącym realizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, poprzez realizację kompleksowego cyklu szkoleń w okresie do 31.07.2020.

Zakres szkolenia

Moduł I

Przygotowanie biznesplanu
liczba godzin 16

Moduł II

Organizacja opieki nad dziećmi do lat
liczba godzin 16

Moduł III

Finansowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
liczba godzin 16

Moduł IV

Współpraca publiczno-prywatna
liczba godzin 8

Łącznie 56 godziny na każdy cykl szkoleń.

Pliki do pobrania

Każdy uczestnik otrzyma

new file icon
i

w tym: teczka, notes/zeszyt, długopis

Zestaw szkoleniowy

bus icon
i

w przypadku gdy miejsce odbywania szkolenia znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika projektu (dotyczy kosztów transportu do wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego ((zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze, także w przypadku korzystania ze środków transportu prywatnego (w szczególności samochodem lub taksówką)) jako refundacja wydatku faktycznie poniesionego do w/w wysokości

Zwrot kosztów podróży dla uczestników szkoleń

diploma icon
i

Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest uczestnictwo, w co najmniej 80% zajęć szkoleniowych (liczonych łącznie dla części teoretycznej i praktycznej) oraz zaliczenie zajęć w formie testu.

Zaświadczenie ukończenia szkolenia

plate icon

Wyżywienie

Program szkolenia

Harmonogram szkolenia

Województwo dolnośląskie

Grupa

Data

Miejsce

WROCŁAW

5-6.10.2020; 12-13.10.2020; 19-20-21.10.2020 (godz.9,00 - 16,00)

Wrocław

2-3.11

2-3.11.2020 (poniedziałek – wtorek) godz. 9,00 – 13,00

Szkolenie on-line

9-10.11

9-10.11.2020 (poniedziałek – wtorek) godz. 16,00 – 20,00

Szkolenie on-line

21-22.11

21-22.11.2020 (sobota – niedziela) godz. 9,00 – 13,00

Szkolenie on-line

28.11

28.11.2020 (sobota) godz. 9,00 – 16,00

Szkolenie on-line

1-2.12

1-2.12.2020 (wtorek – środa) godz. 9,00 – 13,00

Szkolenie on-line

12-13.12

12-13.12.2020 (sobota - niedziela) godz. 9,00 – 13,00

Szkolenie on-line

15-16.12

15-16.12.2020 (wtorek – środa) godz. 9,00 – 13,00

Szkolenie on-line

19.12

19.12.2020 (sobota) godz. 9,00 – 16,00

Szkolenie on-line

28-29.12

28-29.12.2020 (poniedziałek – wtorek) godz. 16,00 – 20,00

Szkolenie on-line

Województwo opolskie

Grupa

Data

Miejsce

OPOLE

24-25.09.2020; 1-2.10.2020; 7-8-9.10.2020 (godz.9,00 - 16,00)

Opole

27.10.2020r. godz. 10,00

Webinarium

12.11.2020r. godz. 10,00

Webinarium

2-3.11

2-3.11.2020 (poniedziałek – wtorek) godz. 9,00 – 13,00

Szkolenie on-line

9-10.11

9-10.11.2020 (poniedziałek – wtorek) godz. 16,00 – 20,00

Szkolenie on-line

21-22.11

21-22.11.2020 (sobota – niedziela) godz. 9,00 – 13,00

Szkolenie on-line

28.11

28.11.2020 (sobota) godz. 9,00 – 16,00

Szkolenie on-line

1-2.12

1-2.12.2020 (wtorek – środa) godz. 9,00 – 13,00

Szkolenie on-line

12-13.12

12-13.12.2020 (sobota - niedziela) godz. 9,00 – 13,00

Szkolenie on-line

15-16.12

15-16.12.2020 (wtorek – środa) godz. 9,00 – 13,00

Szkolenie on-line

19.12

19.12.2020 (sobota) godz. 9,00 – 16,00

Szkolenie on-line

28-29.12

28-29.12.2020 (poniedziałek – wtorek) godz. 16,00 – 20,00

Szkolenie on-line

Województwo małopolskie

Grupa

Data

Miejsce

CHRZANÓW

17.09.2020 godz. 11,00

spotkanie informacyjne, Ambasada Kreatywności, Chrzanów, Świętokrzyska 4

CHRZANÓW

29-30.09.2020; 6-7.10.2020; 13-14-15.10.2020 (godz. 9,00 - 16,00)

Chrzanów

27.10.2020r. godz. 10,00

Webinarium

2-3.11

2-3.11.2020 (poniedziałek – wtorek) godz. 9,00 – 13,00

Szkolenie on-line

9-10.11

9-10.11.2020 (poniedziałek – wtorek) godz. 16,00 – 20,00

Szkolenie on-line

21-22.11

21-22.11.2020 (sobota – niedziela) godz. 9,00 – 13,00

Szkolenie on-line

28.11

28.11.2020 (sobota) godz. 9,00 – 16,00

Szkolenie on-line

1-2.12

1-2.12.2020 (wtorek – środa) godz. 9,00 – 13,00

Szkolenie on-line

12-13.12

12-13.12.2020 (sobota - niedziela) godz. 9,00 – 13,00

Szkolenie on-line

15-16.12

15-16.12.2020 (wtorek – środa) godz. 9,00 – 13,00

Szkolenie on-line

19.12

19.12.2020 (sobota) godz. 9,00 – 16,00

Szkolenie on-line

28-29.12

28-29.12.2020 (poniedziałek – wtorek) godz. 16,00 – 20,00

Szkolenie on-line

Województwo śląskie

Grupa

Data

Miejsce

GILOWICE

1-2.10.2020; 8-9.10.2020; 14-15-16.10.2020 (godz. 9,00 - 16,00)

Gilowice

27.10.2020r. godz. 10,00

Webinarium

2-3.11

2-3.11.2020 (poniedziałek – wtorek) godz. 9,00 – 13,00

Szkolenie on-line

9-10.11

9-10.11.2020 (poniedziałek – wtorek) godz. 16,00 – 20,00

Szkolenie on-line

21-22.11

21-22.11.2020 (sobota – niedziela) godz. 9,00 – 13,00

Szkolenie on-line

28.11

28.11.2020 (sobota) godz. 9,00 – 16,00

Szkolenie on-line

1-2.12

1-2.12.2020 (wtorek – środa) godz. 9,00 – 13,00

Szkolenie on-line

12-13.12

12-13.12.2020 (sobota - niedziela) godz. 9,00 – 13,00

Szkolenie on-line

15-16.12

15-16.12.2020 (wtorek – środa) godz. 9,00 – 13,00

Szkolenie on-line

19.12

19.12.2020 (sobota) godz. 9,00 – 16,00

Szkolenie on-line

28-29.12

28-29.12.2020 (poniedziałek – wtorek) godz. 16,00 – 20,00

Szkolenie on-line

Konkurencyjność

1. Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptas architecto neque iure molestias dolor rem minima eum illo eaque! Optio quibusdam expedita sit. - nazwa załącznika

2. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Obcaecati ut rerum nam? - nazwa załącznika