WSPARCIE SZKOLENIOWE DLA PODMIOTÓW NIEGMINNYCH MAKROREGIONU POŁUDNIOWEGO

KTÓRZY PLANUJĄ UTWORZENIE I PROWADZENIE INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

Celem projektu jest umożliwienie min. 90% z pośród 327 osób (w tym 196 K), tj. 294 (w tym 176 K) przedstawicielom podmiotów niegminnych, którzy planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu 73 gmin makroregionu południowego (woj. małopolskie, opolskie, dolnośląskie, śląskie) poniżej 5 tys. mieszkańców nabycia lub zwiększenia kompetencji w zakresie tworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, w szczególności w zakresie dotyczącym realizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, poprzez realizację kompleksowego cyklu szkoleń w okresie do 31.07.2020.

Zakres szkolenia

Moduł I

Przygotowanie biznesplanu
liczba godzin 16

Moduł II

Organizacja opieki nad dziećmi do lat
liczba godzin 16

Moduł III

Finansowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
liczba godzin 16

Moduł IV

Współpraca publiczno-prywatna
liczba godzin 8

Łącznie 56 godziny na każdy cykl szkoleń.

Pliki do pobrania

Każdy uczestnik otrzyma

new file icon
i

w tym: teczka, notes/zeszyt, długopis

Zestaw szkoleniowy

bus icon
i

w przypadku gdy miejsce odbywania szkolenia znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika projektu (dotyczy kosztów transportu do wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego ((zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze, także w przypadku korzystania ze środków transportu prywatnego (w szczególności samochodem lub taksówką)) jako refundacja wydatku faktycznie poniesionego do w/w wysokości

Zwrot kosztów podróży dla uczestników szkoleń

diploma icon
i

Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest uczestnictwo, w co najmniej 80% zajęć szkoleniowych (liczonych łącznie dla części teoretycznej i praktycznej) oraz zaliczenie zajęć w formie testu.

Zaświadczenie ukończenia szkolenia

plate icon

Wyżywienie

Program szkolenia

Harmonogram szkolenia

Województwo dolnośląskie

Grupa

Data

Miejsce

Województwo opolskie

Grupa

Data

Miejsce

Województwo małopolskie

Grupa

Data

Miejsce

Województwo śląskie

Grupa

Data

Miejsce

Konkurencyjność

1. Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptas architecto neque iure molestias dolor rem minima eum illo eaque! Optio quibusdam expedita sit. - nazwa załącznika

2. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Obcaecati ut rerum nam? - nazwa załącznika