Wsparcie szkoleniowe JST makroregionu południowego

w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Celem projektu jest umożliwienie minimum 90% z pośród 252 osób (w tym 152 K), tj. 227 (w tym 137 K)- przedstawicielom organów uchwałodawczych i wykonawczych jednostek samorządu gminnego oraz pracownikom jednostek samorządu gminnego odpowiedzialnym za organizację i finansowanie infrastruktury instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu 74 gmin makroregionu południowego (woj. małopolskie, opolskie, dolnośląskie, śląskie) poniżej 5 tys. mieszkańców, nabycia lub zwiększenia kompetencji w zakresie tworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, w szczególności w zakresie dotyczącym realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,poprzez realizację kompleksowego cyklu szkoleń w okresie od 01.07.2017 do 30.06.2018

Zakres szkolenia

Moduł I

Wpływ (braku) zorganizowania opieki nad dziećmi na rozwój społeczno – gospodarczy gminy
liczba godzin 8

Moduł II

Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3
liczba godzin 8

Moduł III

Finansowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
liczba godzin 16

Moduł IV

Współpraca publiczno-prywatna
liczba godzin 16

Moduł V

Strategia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w gminie
liczba godzin 16

Moduł VI

Zarządzanie inwestycją
liczba godzin 8

Łącznie 72 godziny na każdy cykl szkoleń.

Pliki do pobrania

Każdy uczestnik otrzyma

new file icon
i

w tym: teczka, notes/zeszyt, długopis

Zestaw szkoleniowy

bus icon
i

w przypadku gdy miejsce odbywania szkolenia znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika projektu  (dotyczy kosztów transportu do wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego ((zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze, także w przypadku korzystania ze środków transportu prywatnego (w szczególności samochodem lub taksówką)) jako refundacja wydatku faktycznie poniesionego do w/w wysokości

Zwrot kosztów podróży dla uczestników szkoleń

diploma icon
i

Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest uczestnictwo, w co najmniej 80% zajęć szkoleniowych (liczonych łącznie dla części teoretycznej i praktycznej) oraz zaliczenie zajęć w formie testu.

Zaświadczenie ukończenia szkolenia

plate icon

Wyżywienie

Program szkolenia

Harmonogram szkolenia

Województwo dolnośląskie

Grupa

Data

Miejsce

Grupa 1

I zjazd 21-22.03.2018; II zjazd 9-10.04.2018; III zjazd 16-17.04.2018 (godzina 9,oo - 16,oo

Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 13/1

Grupa 2

I zjazd 25-26.04.2018; II zjazd 9-10.05.2018; III zjazd 17-.18.05.2018 (godzina 9,oo - 16,oo

Jawor, ul. Starojaworska 7

Grupa 3

I zjazd 5-6.12.2018; II zjazd 12-13.12.2018; III zjazd 8-9.01.2019 (godzina 9,oo - 16,oo

Jemielno, GOUK, Jemielno 41

Grupa 4

I zjazd 11-12.12.2018; II zjazd 19-20.12.2018; III zjazd 8-9.01.2019 (godzina 9,oo - 16,oo

Cieszków, Urząd Gminy, ul Grunwaldzka 41

Grupa 5

I zjazd 21-22.03.2019; II zjazd 28-29.03.2019; III zjazd 4-5.04.2019 (godzina 9,oo - 16,oo

Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 13/1

Grupa 6

I zjazd 15-16-17.04.2019; II zjazd 24-25-26.04.2019; (godzina 9,oo - 16,oo

Zawidów, Urząd Miejski w Zawidowie, Plac Zwycięstwa 21/22

Grupa 7

I zjazd 29-30.04.2019; II zjazd 6-7.05.2019; III zjazd 13-14.05.2019 (godzina 9,oo - 16,oo)

Radwanice, Gminny Ośrodek Kultury, ul. Szkolna 5a

Grupa 8

I zjazd 14-15.05.2019; II zjazd 21-22.05.2019; III zjazd 28-29.05.2019 (godzina 9,oo - 16,oo)

Jordanów Śląski, Urząd Gminy, ul. Wrocławska 55

Grupa 9

I zjazd 23-24.05.2019; II zjazd 5-6.06.2019; III zjazd 7 i 10.06.2019 (godzina 9,oo - 16,oo)

Duszniki Zdrój, Duszniki Arena, ul. Olimpijska 2

Grupa 10

I zjazd 18-.06.2019; II zjazd 25-.06.2019; III zjazd (godzina 9,oo - 16,oo)

Siekierczyn, Dom Kultury

Województwo opolskie

Grupa

Data

Miejsce

Grupa 1

I zjazd 23-24.01., II zjazd 25-26.02., III zjazd 14-15.03.2019 (godzina 9,oo - 16,oo)

Pakosławice, Gminna Biblioteka Publiczna, Pakosławice 38

Grupa 2

I zjazd 6.06.2019; II zjazd 25.06.2019 ; III zjazd (godzina 9,oo - 16,oo)

Domaszowice, Przedszkole Publiczne

Grupa 3

I zjazd 13-14.06.2019; II zjazd ; III zjazd (godzina 9,oo - 16,oo)

Radłów, Urząd Gminy

Województwo małopolskie

Grupa

Data

Miejsce

Grupa 1

I zjazd 5-6.03.2018; II zjazd 12-13.03.2018; III zjazd 19-20.03.2018 (godziny 9,oo - 16,oo)

Kraków, ul. Królewska 2/2

Grupa 2

I zjazd 3-4.09. II zjazd 10-11.09; III zjazd 16-17.09.2018 (godzina 9,oo - 16,oo)

Bochnia, Starostwo Powiatowe

Grupa 3

I zjazd 4-5.10. II zjazd 11-12.10; III zjazd 18-19.10.2018 (godzina 9,oo - 16,oo)

Nowy Targ, Karcma u Borzanka, ul. Waksmundzka 105

Grupa 4

I zjazd 23-24.01., II zjazd 30.01-31.01; III zjazd 4-5.02.2019 (godzina 9,oo - 16,oo)

Gręboszów, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa, Gręboszów 143

Grupa 5

I zjazd 11-12.03., II zjazd 19.03; III zjazd 25-26-27.03.2019 (godzina 9,oo - 16,oo)

Racławice, Urząd Gminy Racławice, Racławice nr 15

Województwo śląskie

Grupa

Data

Miejsce

Grupa 1

I zjazd 1-2.02.2018; II zjazd 8-9.02.2018; III zjazd 15-16.022018 (godziny 9,oo-16,oo)

Częstochowa, ATUT, Al. Wolności 1

Grupa 2

I zjazd 13-14.09; II zjazd 20-21.09., III zjazd 27-28.09.2018 (godzina 9,oo - 16,oo)

Bieruń, Urząd Miasta

Grupa 3

I zjazd 13-14.11; II zjazd 20-21.11., III zjazd 27-28.11.2018 (godzina 9,oo - 16,oo)

Lelów, Gminne Centrum Kultury, ul. Szczekocińska 31

Grupa 4

I zjazd 20-21.02., II zjazd 27-28.02; III zjazd 6-7.03.2019 (godzina 9,oo - 16,oo)

Żywiec, Klub MDK Śrubka, ul. Grunwaldzka 13

Grupa 5

I zjazd 10-11.06.2019; II zjazd ; III zjazd (godzina 9,oo - 16,oo)

Kruszyna