Wsparcie szkoleniowe JST makroregionu południowego

w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Celem projektu jest umożliwienie minimum 90% z pośród 252 osób (w tym 152 K), tj. 227 (w tym 137 K)- przedstawicielom organów uchwałodawczych i wykonawczych jednostek samorządu gminnego oraz pracownikom jednostek samorządu gminnego odpowiedzialnym za organizację i finansowanie infrastruktury instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu 74 gmin makroregionu południowego (woj. małopolskie, opolskie, dolnośląskie, śląskie) poniżej 5 tys. mieszkańców, nabycia lub zwiększenia kompetencji w zakresie tworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, w szczególności w zakresie dotyczącym realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,poprzez realizację kompleksowego cyklu szkoleń w okresie od 01.07.2017 do 30.06.2018

Zakres szkolenia

Moduł I

Wpływ (braku) zorganizowania opieki nad dziećmi na rozwój społeczno – gospodarczy gminy
liczba godzin 8

Moduł II

Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3
liczba godzin 8

Moduł III

Finansowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
liczba godzin 16

Moduł IV

Współpraca publiczno-prywatna
liczba godzin 16

Moduł V

Strategia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w gminie
liczba godzin 16

Moduł VI

Zarządzanie inwestycją
liczba godzin 8

Łącznie 72 godziny na każdy cykl szkoleń.

Pliki do pobrania

Każdy uczestnik otrzyma

new file icon
i

w tym: teczka, notes/zeszyt, długopis

Zestaw szkoleniowy

bus icon
i

w przypadku gdy miejsce odbywania szkolenia znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika projektu  (dotyczy kosztów transportu do wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego ((zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze, także w przypadku korzystania ze środków transportu prywatnego (w szczególności samochodem lub taksówką)) jako refundacja wydatku faktycznie poniesionego do w/w wysokości

Zwrot kosztów podróży dla uczestników szkoleń

diploma icon
i

Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest uczestnictwo, w co najmniej 80% zajęć szkoleniowych (liczonych łącznie dla części teoretycznej i praktycznej) oraz zaliczenie zajęć w formie testu.

Zaświadczenie ukończenia szkolenia

plate icon

Wyżywienie

Program szkolenia

Harmonogram szkolenia

Województwo dolnośląskie

Grupa

Data

Miejsce

Grupa

I zjazd 15-16.03.2018; II zjazd 22-23.03.2018; III zjazd 29-30.03.2018 (godzina 9,oo - 16,oo)

Wrocław

Województwo opolskie

Grupa

Data

Miejsce

Grupa 1

I zjazd 1-2.03,2018; 2 zjazd 8-9.03.2018; III zjazd 15-16.03.2018 (godziny 9,oo - 16,oo)

Opole

Województwo małopolskie

Grupa

Data

Miejsce

Grupa 1

I zjazd 5-6.03.2018; II zjazd 12-13.02.2018; III zjazd 19-20.03.2018 (godziny 9,oo - 16,oo)

Kraków

Grupa 2

I zjazd 5-6.04.2018; II zjazd 12-13.04.2018; III zjazd 19-20.04.2018 (godziny 9,oo - 16)

Tarnów

Województwo śląskie

Grupa

Data

Miejsce

Grupa 1

I zjazd 1-2.02.2018; II zjazd 8-9.02.2018; III zjazd 15-16.022018 (godziny 9,oo-16,oo)

Częstochowa, ATUT, Al. Wolności 1